Solució 3: La gestió de l'aigua

Voluntat, consens i eficiència

I, finalment, el tercer problema: la gestió. Per a l’Albufera és imprescindible que hi haja una gestió adequada i eficaç de l’aigua. I, per tant, és fonamental una millor coordinació entre els organismes responsables.

La voluntat i l’acció política, l’acord entre Administracions i, per què no, una gestió mancomunada —mitjançant una oficina tècnica amb capacitat efectiva per a prendre decisions— que atenga tots els col·lectius i interessos afectats pel maneig hídric, ajudaria sense dubte a la recuperació de la qualitat ecològica de l’Albufera. Aquest és l’objectiu.

Campanya realitzada amb la colaboració de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambient, Cambi Climátic i Desenvolupament Rural mitjançant la línea de subvencions de bones práctiques del aigüa (2017)

Amb la col·laboració de: