Solució 2: La qualitat de l'aigüa

L’aigua neta és vida

El segon problema de l’Albufera és la contaminació —és un sistema hipertròfic, com hem vist— i el dèficit en les aportacions d’aigua de bona qualitat. Per acabar amb la contaminació, allò ideal seria que entrara aigua neta, que la llum del sol tornara a arribar al fons, que les plantes aquàtiques —que a més filtren i netegen l’aigua— pogueren fer la fotosíntesi i créixer i multiplicar-se… I, amb elles, tota la biodiversitat.

 

Contra la contaminació

Però, al marge d’açò, es pot posar en pràctica algunes mesures —algunes ja estan en marxa— que no depenen d’aquestes aportacions directes del sistema del Xúquer:

▪ Una és impedir l’entrada al sistema d’aigua contaminada —aigües residuals i pluvials brutes— millorant els col·lectors i la xarxa de sanejament. En aquest punt, està pendent escometre les obres d’ampliació del Col·lector Oest i la construcció de dipòsits d’aigua pluvial i tancs de tempesta.

▪ Una altra és reduir la contaminació per fertilitzants i fitosanitaris amb ajudes i mesures agroambientals més eficaces. Actualment, les mesures derivades de la Política Agrària Comuna —en forma d’ajudes compensatòries als agricultors a canvi d’una gestió agronòmica favorable per al medi ambient— no acaben de garantir la funció ambiental que haguera de complir l’arrossar.

▪ I la darrera és millorar els processos de les depuradores d’aigües residuals, de manera que l’aigua recuperada puga incorporar-se amb garanties a l’aiguamoll. Per això, fa falta invertir en els tractaments terciaris, que són els que eliminen la càrrega orgànica residual i els nutrients com el fòsfor i el nitrogen; és a dir, els elements contaminants.

Campanya realitzada amb la colaboració de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambient, Cambi Climátic i Desenvolupament Rural mitjançant la línea de subvencions de bones práctiques del aigüa (2017)

Amb la col·laboració de: