Solució 1: La quantitat d'aigüa

Front a la sequera i l’augment del regadiu, un ús responsable i racional

El primer problema al qual s’enfronta l’Albufera és la manca d’aigua degut a la sequera, el canvi climàtic i l’augment del regadiu a la conca del Xúquer. Quan l’aigua és cada vegada més escassa, la transformació de cultius de secà en camps de verdures, hortalisses i fruiteres no sembla el més lògic.

Així que la solució passa per tancar una miqueta l’aixeta. A casa —no ho oblidem—, a les fàbriques, als hotels, a les piscines, als apartaments, al camp… Cal usar l’aigua amb responsabilitat i repartir-la més racionalment entre totes les parts interessades. I cal tenir molt en compte que, d’acord amb la legislació europea, l’Albufera també n’és part interessada! Segons la Directiva Marc de l’Aigua, l’ús ambiental de l’aigua té una posició de preferència i ha de garantir-se. És el que es coneix com a «cabal ecològic».

Campanya realitzada amb la colaboració de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambient, Cambi Climátic i Desenvolupament Rural mitjançant la línea de subvencions de bones práctiques del aigüa (2017)

Amb la col·laboració de: