Continguts ampliats

L'origen de l'Albufera

Abans que albufera, fins fa uns pocs milers d’anys, l’Albufera de València va ser un golf marí, una gran ancorada que amb el temps es va anar tancant i reduint…

L’Albufera en bon estat

Durant tot el segle XIX i fins als anys seixanta del segle XX, encara que gran part de l’aiguamoll natural havia sigut transformat en marjal arrosser —i malgrat el canvi ambiental en què va derivar tot el procés—, l’Albufera, ara d’aigua dolça, continuava sent una zona humida que mantenia bona part de les seues funcions naturals…

La degradació ambiental

A la segona meitat del segle XX, l’agricultura tradicional a l’Albufera va donar pas a una altra més intensiva determinada per la mecanització de les tasques agrícoles i, especialment, per l’ús de plaguicides i fertilitzants artificials i contaminants…

Problemes i solucions: quantitat.

El primer problema al qual s’enfronta l’Albufera és la manca d’aigua degut a la sequera, el canvi climàtic i l’augment del regadiu a la conca del Xúquer. Quan l’aigua és cada vegada més escassa, la transformació de cultius de secà en camps de verdures, hortalisses i fruiteres no sembla el més lògic…

Problemes i solucions: qualitat

El segon problema de l’Albufera és la contaminació —és un sistema hipertròfic, com hem vist— i el dèficit en les aportacions d’aigua de bona qualitat…

Problemes i solucions: gestió.

I, finalment, el tercer problema: la gestió. Per a l’Albufera és imprescindible que hi haja una gestió adequada i eficaç de l’aigua. I, per tant, és fonamental una millor coordinació entre els organismes responsables…

Qué puc fer jo?

Doncs pintes molt, clar que sí. Perquè ja saps una mica més dels problemes que amenacen l’Albufera i la majoria dels aiguamolls…